Calendar for Hodesh HaShelishi 5776
(the third month) June 2016-July 2016

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Shabbat

 

30 [6 June]

‘Erev Rosh Hodesh 

 

 

Day 44 of the ‘Omer

sunrise:  5:18 a.m.

sunset: 8:29 p.m.

1 [7 June]

Rosh Hodesh 

 

 

 

Day 45 of the ‘Omer

sunrise:  5:18 a.m.

sunset: 8:30 p.m..

2 [8 June]

 

 

 

 

Day 46 of the ‘Omer

sunrise:  5:18 a.m.

sunset: 8:30 p.m..

3 [9 June]

 

 

 

 

Day 47 of the ‘Omer

sunrise:  5:17 a.m.

sunset: 8:31 p.m.

4 [10 June]

 

 

 

 

Day 48 of the ‘Omer

sunrise:  5:17 a.m.

sunset: 8:32 p.m.

5 [11 June]

Erev Hagh HaShavu‘ot

Neso

Shabbat 7 of 7

Day 49 of the ‘Omer

sunrise: 5:17 a.m.

sunset: 8:32 p.m.

6 [12 June]

Hagh HaShavu‘ot

 

 

sunrise:  5:17 a.m.

sunset: 8:33 p.m.

7 [13 June]

 

 

 

 

sunrise:  5:17 a.m.

sunset: 8:33 p.m.

8 [14 June]

 

 

 

 

sunrise:  5:17 a.m.

sunset: 8:34 p.m.

9 [15 June]

 

 

 

 

sunrise:  5:17 a.m.

sunset: 8:34 p.m.

10 [16 June]

 

 

 

 

sunrise:  5:17 a.m.

sunset: 8:35 p.m.

11 [17 June]

 

 

 

 

sunrise:  5:17 a.m.

sunset: 8:35 p.m.

12 [18 June]

 

BeHa‘alotekha

 

 

sunrise: 5:17 a.m.

sunset: 8:35 p.m.

13 [19 June]

 

 

 

 

sunrise:  5:17 a.m.

sunset: 8:36 p.m.

14 [20 June]

 

 

 

 

sunrise:  5:17 a.m.

sunset: 8:36 p.m.

15 [21 June]

 

 

 

 

sunrise:  5:17 a.m.

sunset: 8:36 p.m.

16 [22 June]

 

 

 

 

sunrise:  5:17 a.m.

sunset: 8:37 p.m.

17 [23 June]

 

 

 

 

sunrise:  5:17 a.m.

sunset: 8:37 p.m.

18 [24 June]

 

 

 

 

sunrise:  5:18 a.m.

sunset: 8:37 p.m.

19 [25 June]

 

Shelah Lekha

 

 

sunrise: 5:18 a.m.

sunset: 8:37 p.m.

20 [26 June]

 

 

 

 

 

sunrise:  5:18 a.m.

sunset: 8:37 p.m.

21 [27 June]

 

 

 

 

 

sunrise:  5:19 a.m.

sunset: 8:37 p.m.

22 [28 June]

 

 

 

 

 

sunrise:  5:19 a.m.

sunset: 8:37 p.m.

23 [29 June]

 

 

 

 

 

sunrise:  5:20 a.m.

sunset: 8:37 p.m.

24 [30 June]

 

 

 

 

 

sunrise:  5:20 a.m.

sunset: 8:37 p.m.

25 [1 July]

 

 

 

 

 

sunrise:  5:21 a.m.

sunset: 8:37 p.m.

26 [2 July]

 

 

 

Qorah 

 

sunrise:  5:21 a.m.

sunset: 8:37 p.m.

27 [3 July]

 

 

 

 

sunrise:  5:22 a.m.

sunset: 8:36 p.m.

28 [4 July]

 

 

 

 

sunrise:  5:23 a.m.

sunset: 8:36 p.m.

29 [5 July]

‘Erev Rosh Hodesh 

 

 

sunrise:  5:24 a.m.

sunset: 8:36 p.m.

1 [6 July]

Rosh Hodesh 

 

 

 

sunrise:  5:24 a.m.

sunset: 8:35 p.m.