Calendar for Hodesh HaShevi‘i 5777
(the seventh month) October-November 2016

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Shabbat

29 [2 October]

Erev Rosh Hodesh & ‘Erev Yom Teru‘ah

 

 

sunrise: 6:54 a.m.

sunset: 6:34 p.m.

1 [3 October]

Rosh Hodesh & Yom Teru‘ah

 

Qedoshim  

 

sunrise: 6:55 a.m.

sunset: 6:32 p.m.  

2 [4 October]

 

 

 

 

 

sunrise: 6:56 a.m.

sunset: 6:30 p.m.

3 [5 October]

 

 

 

 

 

sunrise: 6:57 a.m.

sunset: 6:29 p.m.

4 [6 October]

 

 

 

 

 

sunrise: 6:58 a.m.

sunset: 6:27 p.m.

5 [7 October]

 

 

 

 

 

sunrise: 7:00 a.m.

sunset: 6:25 p.m.

6 [8 October]

 

 

Wayyelekh

 

 

sunrise: 7:01 a.m.

sunset: 6:24 p.m.

7 [9 October]

 

 

 

 

 

sunrise: 7:02 a.m.

sunset: 6:22 p.m.

8 [10 October]

 

 

 

 

 

sunrise: 7:03 a.m.

sunset: 6:20 p.m.

9 [11 October]

Erev Yom HaKippurim

 

 

 

sunrise: 7:04 a.m.

sunset: 6:19 p.m.

10 [12 October]

Yom HaKippurim

 

Aharei Mot 

 

 

sunrise:7:05 a.m.

sunset: 6:17 p.m.

11 [13 October]

 

 

 

 

sunrise: 7:06 a.m.

sunset: 6:15 p.m.

12 [14 October]

 

 

 

 

 

sunrise: 7:08 a.m.

sunset: 6:14 p.m.

13 [15 October]

 

 

Ha’azinu

 

 

sunrise: 7:09 a.m.

sunset: 6:12 p.m.

14 [16 October]

Erev Hagh HaSukkot

   

 

 

sunrise: 7:10 a.m.

sunset: 6:10 p.m.

15 [17 October]

Hagh HaSukkot

1st Day

 

Emor  

 

sunrise: 7:11 a.m.

sunset: 6:09 p.m.

16 [18 October]

Hagh HaSukkot

2nd Day

 

 

 

sunrise: 7:12 a.m.

sunset: 6:07 p.m.

17 [19 October]

Hagh HaSukkot

3nd Day

 

 

 

sunrise: 7:14 a.m.

sunset: 6:06 p.m.

18 [20 October]

Hagh HaSukkot

4th  Day 

 

 

 

sunrise: 7:15 a.m.

sunset: 6:07 p.m.

19 [21 October]

Hagh HaSukkot

5th Day 

 

 

 

sunrise: 7:16 a.m.

sunset: 6:03 p.m.

20 [22 October]

Hagh HaSukkot

6th Day

 

WeZot HaBerakhah

 

sunrise: 7:17 a.m.

sunset: 6:01 p.m.

21 [23 October]

Hagh HaSukkot

7th Day

Erev Yom SheminiAseret

  

 

sunrise: 7:18 a.m.

sunset: 6:00 p.m.

22 [24 October]

Yom SheminiAseret

WeZot HaBerakhah

&

Bere’shit

 

sunrise: 7:20 a.m.

sunset: 5:58 p.m.

23 [25 October]

Erev Som

 

 

 

 

  

sunrise: 7:21 a.m.

sunset: 5:57 p.m.

24 [26 October]

Som HaShevi‘i

 

 

 

 

 

sunrise: 7:22 a.m.

sunset: 5:55 p.m.

25 [27 October]

  

 

 

 

 

 

sunrise: 7:23 a.m.

sunset: 5:54 p.m.

26 [28 October]

 

 

 

 

 

 

sunrise: 7:25 a.m.

sunset: 5:53 p.m.

27 [29 October]

 

Bere’shit

 

 

 

 

sunrise: 7:26 a.m.

sunset: 5:51 p.m.

28 [30 October]

 

 

 

 

 

 

sunrise: 7:27 a.m.

sunset: 5:50 p.m.

29 [31 October]

 

 

 

 

 

 

sunrise: 7:28 a.m.

sunset: 5:49 p.m.

30 [1 November]

Erev Rosh Hodesh

 

 

 

 

sunrise: 7:30 a.m.

sunset: 5:47 p.m.

1 [2 November]

Rosh Hodesh

 

 

 

 

 

sunrise: 7:31 a.m.

sunset: 5:46 p.m.